Kullanım şartları

Tahilborsa.com sitesindeki bilgiler kısmen ya da tümünü kullanma hakkı, ancak linkle siteyi kaynak olarak belirtme şartı ile verilmektedir.

Tahilborsa.com sitesinde tüm haber ve ilanlar, bununla birlikte sitede yayınlanan makalelerin altında yapılan yorumlar yönetici ve moderatörlerin değil, sadece yazarların şahsi görüşleridir.

Dolayısıyla TahilBorsa.com, yönetici ve moderatörleri, yayınlanan görüşler, makalelerden sonra yapılan yorumlardan sorumlu değildir.

Tahilborsa.com sitesindeki mali bilgiler, ekonomik yorumlar ve analizler aldığıhız kararlara motive olamaz. Tahilborsa.com sitesindeki bilgilerin etkisi altında aldığınız kararlardan dolayı tazminat ya da kaybettiğiniz kazanç için siteyi suçlama hakkınız yoktur.

Tahilborsa.com sitesi sahipleri ve şirket görevlileri sitenin kullanılması ya da kullanılmaması sonucu tazminattan sorumlu değildir.

Tahilborsa.com sayfalarında reklam yapma hakkınız vardır. Bazen reklam afişlerine tıkladıktan sonra reklam sahiplerinin cookies –leri aktive edilebilir. TahilBorsa.com sitesi cookies'leri kontrol etmemektedir. TahilBorsa.com sitesi cookies ve izleyici dosyalar gönderebilir.

Tahilborsa.com yazılım üzerinde virüs, hardwer, telekomünikasyon teçhizatların üzerine zarardan, sitenin önerdiği hizmetler, kaynaklar, arama ve yükleme sonucu ortaya çıkabilecek bilgi kaybından sorumlu değildir.

Başka sitelerle bağlantılar kullanıcılara kolaylık için sunulmaktadır.

Tahilborsa.com ekibi site sayfalarının hazırlanmasında içerdiği bilgiler üzerine kendi görüşlerini aktarmamaktadır ve siteden edinilen bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
Bu koşullar site sahiplerinden her zaman değiştirilebilir. Her ek ve değişiklik.

Tahilborsa.com sitesinde yayınlandıktan sonra geçerlidir.

Yasaklar:

- Kurum, şirket ve bireylerin imajını yıkmak.;
- Kurum, şirket ve bireylere karşı küfürlü ve kötü dil ve stil kullanarak onların imajını yıkmak.;

Bu siteye girerek, okuma ve kullanma koşullarını kabul etmiş oluyorsunuz.

Kullanım koşullarını kabul etmekle, herhangi bir süistimal edici, müstehcen, kaba, tehdit, cinsel yönelimli, ayrımcı ve herhangi şekilde hakaret edici yazı ve görüşler yayınlamak hakkınız olmadığını onaylamaktasınız. Başka sitelere bağlantılar yayınlamak fikri mülkiyet haklarına aykırı gelmektedir.

Bilmelisiniz ki, yapılan ilanların IP adresleri kaydedilmektedir ve gerektiğinde ilanları yayınlayan kişileri açıklamak için kullanılacaktır.

Bu durumda Bulgar yasaları uygulanmaktadır. Ortaya çıkan münakaşalar konuşma, görüşme ve ortak çabalarla giderilir. Mümkün olmadığı zaman, sorun Bulgaristan Ticaret Odasına bağlı Uyuşma Mahkemesine verilir.Uyuşma Mahkemesi sorunu Arbitraj sözleşmeleriyle ilgilenen Tüzüğe göre çözümler.