Mısır - FOB Arjantin

CBOT Chicago 2024-07-12

6683.4241813420010
   ₺/t  -215.74
Buğday SRW
5226.7738159916580
   ₺/t  +47.55
Mısır
13409.3178805786810
   ₺/t  -81.04
Soya
12334.1496033634740
   ₺/t  -71.67
Soya Küspesi
33966.2380015565940
   ₺/t  -178.74
Soya Yağı

Fiyatlar

Tahıl, Hububat ve Yağlı Tohumlar Fiyatları

  • FOB Fiyatlari
  • Vadeli Fiyatlari
  • EXW Fiyatlari
  • Vadeli Fiyat Eğrisi
  • Tarihsel Değişim
  • Farklı Para Birimleri
  • Karşılaştırma Grafikleri

  Fiyatlar
Fiyatlar

İhracat/İthalat


İhracat / İthalat bölümünde Buğday, mısır, arpa, soya fasulyesi, kolza tohumu, ayçiçeği, soya küspesi, ayçiçeği küspesi, soya yağı, ayçiçek yağı ithalatı ve ihracatı ile ilgili periyodik ve birikmiş veriler.
Size sunuyoruz Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya, Arjantin, Malezya, Avustralya, TÜRKİYE, Romanya ve Bulgaristan bizim tarafımızdan seçilen ana ihracatçılardır.
Sizin için seçildiğimiz tahıl ve yağlı tohumları, yemek ve bitkisel yağların ana ithalatçıları Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, TÜRKİYE, Romanya ve Bulgaristan’dir.

  İhracat/İthalat
İhracat/İthalat

Mahsul

"Mahsul" bölümünde ekimlerin mevcut durumunu takip edebilir ve önceki yıllarla karşılaştırabilirsiniz. Önerilen ekim durumu verileri Arjantin, Brezilya, ABD ve Fransa için geçerlidir.
Ukrayna ve Bulgaristan için size hasat dönemindeki mevcut verileri sunuyoruz, önceki yıllarla karşılaştırma amacıyla.
Bu bölümde Arjantin, Brezilya, ABD, Fransa, Ukrayna ve Bulgaristan'daki çeşitli ekimlerin hasat ilerlemesini ve ekim ilerlemesini takip edebilirsiniz.

  Mahsul

Üretim ve Stoklar

USDA raporları
Hububat ve Yağlı Tohumlar
Üretim ve Kapanış Stokları

  Üretim ve Stoklar